3 помилки, які я зробив під час попереднього замовлення фізичного продукту

okulary biohac przedsprzedaz na allegro

У вересні 2020 року я розпочав попередній продаж синіх світлоблокуючих окулярів Biohac . Це був перший раз, коли я використовував таку модель продажів і зробив кілька помилок, яких можна уникнути завдяки цій статті. Що це за помилки? До чого вони призвели і чи я усунув завдану ними шкоду? Попередній продаж на Allegro та претензії клієнтів […]

3 mistakes i made when pre-ordering a physical product

okulary biohac przedsprzedaz na allegro

In September 2020, I launched the presale of Biohac blue light blocking glasses. This was the first time I used such a sales model and made a few mistakes that you can avoid thanks to this article. What are these mistakes? What did they result in and did I repair the damage they caused? Advance […]

3 błędy, które popełniłem podczas przedsprzedaży produktu fizycznego

okulary biohac przedsprzedaż na allegro

We wrześniu 2020 roku uruchomiłem przedsprzedaż okularów blokujących światło niebieskie marki Biohac. Pierwszy raz skorzystałem z takiego modelu sprzedaży i popełniłem kilka błędów, których dzięki temu artykułowi uda Ci się uniknąć. Jakie to błędy? Czym skutkowały i czy udało mi się naprawić wyrządzone przez nie szkody? Przedsprzedaż na Allegro i roszczenia klientów Nie wszyscy wiedzą, […]